Röda Korsets livräddande första hjälpen 4 h®, online kurs

FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online kurs är Röda Korsets certifierade kurs i grunderna för livräddande första hjälp. Den ger mod och färdigheter att agera i nödsituationer. Av FRK Livräddande första hjälpen 4 h®, online kurs får man Livräddande första hjälpen 4 h®-första hjälpen kompetens. Kompetensen är i kraft i tre (3) år.

Med FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® online utbildning uppdatera giltigheten av Första hjälpen kurs FHJ 1® och Första hjälpen-kurs FHJ 2® en gång för tre (3) år.

Kursen kostar 79€ + moms per deltagare. Kortet ingår i priset.

Du kan fortlöpande anmäla dig till utbildningen och avlägga kursen enligt individuell plan.

Kursens innehåll

Kursen innehåller mångsidigt med uppgifter och mediainnehåll, som behandlar bl.a.

  • hur agera i en situation där någon behöver hjälp
  • främmande föremål i luftvägarna
  • stora blödningar
  • grundåterupplivning
  • användning av rådgivande hjärtstartare

Utbildningsspråk: Svenska ( OBS, när du får koden samt anvisningarna och loggar in, välj språket uppe i högra hörnet).