Suomen Punaisen Ristin Yhdistelmäkoulutukset Hätäensiapu 8t® sekä Ensiapukurssi EA 1® 16 tuntia

Suomen Punaisen Ristin koulutusohjelmien mukaiset sertifioidut ensiavun yhdistelmäkoulutukset Hätäensiapukurssi 8 tuntia ja Ensiapukurssi EA 1® koostuvat verkkokoulutusosuudesta ja webinaarikoulutusosuudesta.

Koulutuksen käytyäsi saat virallisen Punaisen Ristin Ensiavun koulutusohjelmien mukaisen ensiaputodistuksen. Yhdistelmäkoulutus sopii erityisen hyvin tilauskursseille.

Koulutuksen kuvaus

Ensiapukurssi EA 1® toteutetaan lähikoulutuksena omassa koulutustilassamme tai tilaajan osoittamassa paikassa. Katso tarkemmin kalenterista tai ole yhteydessä meihin.

Kurssi toteutetaan kaksivaiheisena. Ensiavun aiheiden teoria käydään läpi verkossa itsenäisesti opiskellen ja käytännön harjoitukset lähikoulutuksessa. Ensimmäinen osa koostuu verkkokoulutuksesta. Hyväksytyn suorituksen jälkeen saa oikeuden osallistua lähikoulutukseen. Hyväksytty ensiapukoulutussuoritus edellyttää sekä verkko- että lähikoulutuksen suorittamista 60 päivän aikana. Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta hätäensiapua vaativissa tilanteissa sekä arjen pienemmissä tapaturmissa. Hätäensiapukurssi 8 tuntia –todistus on voimassa 3 vuotta ja sillä voi jatkaa yhden kerran Ensiapukurssi EA 1® tai EA 2® voimassaoloaikaa kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Kurssin sisältö

 • toiminta auttamistilanteessa
 • tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan sydäniskurin käyttö
 • ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle
 • raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • sokki – tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
 • tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
 • tapaturmien ehkäisy
 • terveyden edistäminen
 • henkinen ensiapu
 • tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia