Ammattiautoilijan ensiapukurssi verkossa (itsenäisesti suoritettava) 7 tuntia

Verkkokurssin hinta on 125€+Alv./osallistuja, hinta sisältää ensiapukortin.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen sisällössä keskitytään erilaisiin ensiaputilanteisiin, joihin ammattiautoilija voi itse joutua. Lisäksi huomioidaan myös erilaisia tilanteita, joihin kuorma- tai linja-autonkuljettajat voivat johtua työtehtävää hoitaessaan esimerkiksi kuljettaessaan kyydissä matkustajia tai ollessaan osallisena liikenneonnettomuudessa, jossa on myös sivullisia uhreja.

Kurssin sisältö

Tunnistaminen ja toiminta hätätilanteessa

  • Onnettomuustilanteessa toimiminen, sijainnin selvittäminen ja hätäpuhelun soittaminen numeroon 112

Ensiapu

  • Ensiapuvälineet ajoneuvossa, niiden merkintä ja ensiapupakkausten sisällöt
  • Evakuointi ajoneuvosta
  • Tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
  • Sokki, sen oireet ja ensiapu
  • Raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
  • Painelu-puhalluselvytys, sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
  • Sairauskohtaukset
  • Hypotermia
  • Murtumat

Kurssista saa yhden ns. direktiivipäivän ammattikuljettajan jatkokoulutukseen.
Huomioithan, että verkko-opetuksen määrä on rajoitettu 12 tuntiin 35 tunnin jatkokoulutusjaksosta.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom edellyttää, että kurssin tulee kestää vähintään 7 oppituntia ja se tulee suorittaa kahden päivän aikana aloituksesta. Jos suoritus ei tapahdu tämän ajan sisällä, joutuu kurssin aloittamaan uudelleen alusta. Kurssilla voi tulla hetkiä, kun joudutte odottamaan, että pääsette etenemään. Huomioikaa, että kurssilaisen tulee syöttää tietonsa oikein kurssin suorittamisen jälkeen, nämä tiedot lähtee trafille merkintää varten.